Smart Energy Forum 2017
Odborné konference o akumulaci a fotovoltaice Smart Energy Forum
Všeobecné obchodní podmínky účasti:

Účastnický poplatek na konferenci zahrnuje:
• Vstup na akci pro jednu osobu
• Občerstvení během konference o akumulaci dne 6.11.2018 (oběd + celodenní občerstvení ve formě coffee breaků)
• Občerstvení během konference o fotovoltaice dne 7.11.2018 (občerstvení ve formě coffee breaků pouze, oběd není poskytnut)
• Sborník přednášek v tištěné a elektronické podobě.

Provedená registrace na konferenci je závazná. Organizátor konference (Ing. Jaroslav Dorda) musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci (zastoupení je možné bez dalšího poplatku) formou emailu: info@solarninovinky.cz.

Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky:
• do 30. září 2018 bude účtován storno poplatek ve výši 30 % účastnického poplatku / osoba
• do 14. října 2018 bude účtován storno poplatek ve výši 50 % účastnického poplatku / osoba
• od 30. října 2018 bude účtováno storno ve výši 100% účastnického poplatku / osoba

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci (vč. čísla objednávky spolu s pokynu k úhradě 100% registračního poplatku. Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši na uvedený bankovní účet nejpozději 7 dnů po ukončení registrace, jinak ztratíte nárok na rezervované místo.

V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním konference, účastník bude při registraci vyzván, aby předložil doklad o zaplacení nebo poplatek uhradil přímo na místě v hotovosti. Platba kreditní kartou není možná!
V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 737 249 737. Daňový doklad (faktura) Vám bude zaslána na email do 10 dní po konferenci.

Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů firmě Ing. Jaroslav Dorda (IČ: 66163862, DIČ:CZ7203215030), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Organizátor konference si vyhrazuje právo v nutných případech na změnu programu.