Smart Energy Forum 2017
Registrace byla ukončena.

Odborné Konference v rámci Smart Energy Forum

 • Konference - akumulace energie 6.11.2018

  Zvýhodněná cena pro firmy do 31.10.2018
  Sleva 25 % pro neziskový sektor- zadejte slevovy kupon NEZ18

  3900 Kč

  4719 Kč vč. DPH

  Cena zahrnuje:
  celodenní konference, oběd, občerstvení, sborník přednášek,
  tlumočení

 • Konference - fotovoltaika 7.11.2018

  Zvýhodněná cena pro firmy do 31.10.2018
  Sleva 25 % pro neziskový sektor- zadejte slevovy kupon NEZ18

  1900 Kč

  2299 Kč vč. DPH

  Cena zahrnuje:
  celodenní konference, občerstvení, sborník přednášek,
  tlumočení

 • 2 Konference - akumulace energie 6.11.2018 a fotovoltaika 7.11.2018

  Zvýhodněná cena pro firmy do 31.10.2018
  Sleva 25 % pro neziskový sektor- zadejte slevovy kupon NEZ18

  4900 Kč

  5929 Kč vč. DPH

  Cena zahrnuje:
  celodenní konference, oběd (pouze 6.11.), občerstvení, sborník přednášek,
  tlumočení

 • Odborný Workshop - připojování bateriových systémů 6.11.2018

  500 Kč

  605 Kč vč. DPH

  Cena zahrnuje:
  občerstvení, sborník přednášek

 • Galavečer - vyhodnocení soutěže SEFA a setkání s VIP hosty 6.11.2018

  Standardní registrace

  900 Kč

  1089 Kč vč. DPH

  Cena zahrnuje:
  občerstvení

 • Galavečer - vyhodnocení soutěže SEFA a setkání s VIP hosty 6.11.2018

  Zvýhodněná registrace pro vystavovatele a účastníky konference o akumulaci energie nebo fotovoltaice

  600 Kč

  726 Kč vč. DPH

  Cena zahrnuje:
  občerstvení

Informace pro účastníky: (krok 1/2)

Závazné přihlášky budou evidovány v došlém pořadí a zařazovány až do vyčerpání kapacity sálu.

Účastnický poplatek pro firmy uhrazený v termínu od 1.9. do 23.10. 2017 činí 3900 Kč (bez DPH).
Účastnický poplatek pro firmy uhrazený v termínu od 24.10. 2017 činí 4400 Kč (bez DPH).
Účastnický poplatek pro zástupce akademické a státní správy a bytových družstev činí 1900 Kč (bez DPH).

V ceně účastnického poplatku je účast na konferenci, oběd, občerstvení, sborník s příspěvky řečníků, propagační materiály. Daňový doklad Vám bude předán při prezenci.

Prosím vyplňte údaje o organizaci nebo osobě a zvolte počet osob, které chcete na konferenci přihlásit.
Na základě vyplnění Vašich registračních údajů Vám bude zaslána zálohová faktura.
Hvězdičkou jsou označeny povinné údaje. Zkontrolujte si objednávku a pomocí tlačítka „Objednat“ ji potvrďte.

Před odesláním je nutné souhlasit s Všeobecnými obchodními podmínkami organizátora konference. Tyto podmínky se týkají zejména zrušení registrace, storno poplatků a fakturace. Také je nutné souhlasit s Ochranou osobních údajů a osobnosti organizátora konference, týkající se zejména pořizování audiovizuálních záběrů a sběru osobních údajů.


Údaje označené (*) jsou povinné.
Slevový kupón
Krok: 1/2
účastníků

Informace pro účastníky: (krok 2/2)

Prosím vyplňte údaje účastníků kurzu. Hvězdičkou jsou označeny povinné údaje. Zkontrolujte si objednávku a pomocí tlačítka „Objednat“ ji potvrďte. Před odesláním je nutné souhlasit s Všeobecnými obchodními podmínkami.


Firma:
 
IČ:
 
Ulice:
 
DIČ:
 
Obec:
 
E-mail:
 
PSČ:
 
Telefon:
 


 
Údaje označené (*) jsou povinné.
 
Krok: 2/2

Všeobecné obchodní podmínky účasti:

Účastnický poplatek na konferenci zahrnuje:
• Vstup na akci pro jednu osobu
• Občerstvení během konference o akumulaci dne 6.11.2018 (oběd + celodenní občerstvení ve formě coffee breaků)
• Občerstvení během konference o fotovoltaice dne 7.11.2018 (občerstvení ve formě coffee breaků pouze, oběd není poskytnut)
• Sborník přednášek v tištěné a elektronické podobě.

Provedená registrace na konferenci je závazná. Organizátor konference (Ing. Jaroslav Dorda) musí být písemně vyrozuměn o zrušení účasti na konferenci (zastoupení je možné bez dalšího poplatku) formou emailu: info@solarninovinky.cz.

Při zrušení registrace účastníka/účastníků budou uplatňovány následující podmínky:
• do 30. září 2018 bude účtován storno poplatek ve výši 30 % účastnického poplatku / osoba
• do 14. října 2018 bude účtován storno poplatek ve výši 50 % účastnického poplatku / osoba
• od 30. října 2018 bude účtováno storno ve výši 100% účastnického poplatku / osoba

Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci (vč. čísla objednávky spolu s pokynu k úhradě 100% registračního poplatku. Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši na uvedený bankovní účet nejpozději 7 dnů po ukončení registrace, jinak ztratíte nárok na rezervované místo.

V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 3 dny před konáním konference, účastník bude při registraci vyzván, aby předložil doklad o zaplacení nebo poplatek uhradil přímo na místě v hotovosti. Platba kreditní kartou není možná!
V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 737 249 737. Daňový doklad (faktura) Vám bude zaslána na email do 10 dní po konferenci.

Zasláním registrace účastník souhlasí s použitím osobních údajů firmě Ing. Jaroslav Dorda (IČ: 66163862, DIČ:CZ7203215030), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Organizátor konference si vyhrazuje právo v nutných případech na změnu programu.

Ochrana osobních údajů a osobnosti v rámci Smart Energy Forum,
které organizuje Ing. Jaroslav Dorda:

Fyzická osoba Ing. Jaroslav Dorda (IČ: 66163862, DIČ:CZ7203215030), Dobrá 177, 739 51 Dobrá, (dále také jen „Organizátor“) tímto sděluje následující informace o zpracování osobních údajů a ochraně osobnostních práv při realizaci fyzických akcí.

Právní důvod a rozsah pro zpracování

V rámci fyzických akcích dochází ke zpracování osobních údajů zejména v portálu HC v rozsahu a způsobem popsaným v prohlášení o zpracování osobních údajů.

Pořizování fotografií, vizuálních a audiovizuálních záběrů

V rámci fyzických akcích uspořádávaných Organizátorem může být realizováno pořizování fotografii, vizuálních či audiovizuálních záběrů, v rámci kterých mohou být zachyceny podobizny účastníků této akce. Tyto záběry pak mohou být zpracovány pro informační a propagační účely HC a zveřejněny prostřednictvím sítě Internet či v tištěné podobě. Účastníci této akce tuto skutečnost berou na vědomí.

S ohledem na povahu této akce a v souladu s § 85 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se má za to, že s rozmnožováním a rozšiřováním těchto podobizen účastníci akce souhlasí. V rámci samotných podobizen či v souvislosti s nimi (např. v podobě metadat) mohou být zpracovávány osobní údaje o subjektu osobních údajů.

Sběr osobních údajů ze strany vystavovatelů na fyzických akcích

V případě, že na fyzické akci dochází ke sběru či jinému zpracování osobních údajů ze strany subjektů odlišných od Organizátora, nevystupuje Organizátor ve vztahu k těmto osobním údajům jakožto správce.

Práva subjektu osobních údajů

Subjekt údajů má možnost volby/rozhodování o svých osobních údajích zpracovávaných Organizátorem
Pokud chcete uplatnit Vaše rozhodovací práva, zašlete požadavek písemně na naši emailovou adresu:
info@solarninovinky.cz.

Vašimi právy jsou zejména:
• právo na přístup k osobním údajům, právo na informace
• právo na výmaz, tj. právo být zapomenut
• právo na opravu
• právo na omezení zpracování, resp. vznést námitku vůči zpracování
• právo na přenositelnost údajů

Bezpečnost

Organizátor uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila spravované údaje proti manipulacím, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Tato bezpečnostní opatření se v souladu s technologickým vývojem neustále zdokonalují.

Právo na informace

V případě dotazů k tématu zpracování Vašich osobních údajů se můžete na Organizátora obrátit í prostřednictvím kontaktů uvedených níže:

Ing. Jaroslav Dorda
Dobrá 177
739 51 Dobrá
Email: info@solarninovinky.cz